zadzwoń: +48 579 981 433• napisz: ewaklimek@mp.pl

SYNDROM DDA

Pojęcie “Dorosłe Dzieci Alkoholików” jest pewnym konstruktem teoretycznym. Nie jest ono diagnozą, która byłaby zawarta w klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych. Pojęcie to nawiązuje do historii osób określanych jako DDA – życia w rodzinie, gdzie przynajmniej jedno z rodziców było uzależnione i to narażało je na różnorodne sytuacje traumatyczne, samotność. Zachwiane zostało poczucie bezpieczeństwa. Postawy dzieci z rodzin alkoholowych są określane poprzez role przyjmowane na siebie: bohatera, kozła ofiarnego, dziecka maskotki, dziecka niewidzialnego. Jak widać zestaw zachowań może być diametralnie różny.
Jednakowoż “DDA” cechuje zwykle niepewność co do poczucia własnej wartości, lęk w kontaktach społecznych, branie na siebie zbyt dużej odpowiedzialności, tendencja do poświęcania się. Częsta jest trudność w nawiązywaniu bliskich relacji.

Istotne jest, na ile czujesz dyskomfort w swoim życiu i chcesz nad tym pracować.