zadzwoń: +48 579 981 433• napisz: ewaklimek@mp.pl

ZABURZENIA OSOBOWOSCI

Diagnoza zaburzeń osobowości opisuje, w jaki sposób dana osoba radzi sobie z własną tożsamością, emocjonalnością, uczuciami wobec innych, świadomością siebie w świecie, który ją otacza, a przede wszystkim w kontekście relacji z innymi ludźmi. Osoby te mają trudność w ustaleniu relacji w taki sposób by czuć się swobodnie w relacjach, by mieć satysfakcjonujące życie. Szukają takich związków, miejsc w życiu, które zapewnią im bezpieczeństwo emocjonalne w określony sposób.

Sposób, w jaki myślisz, czujesz i zachowujesz się, powoduje znaczne problemy w różnych aspektach twojego życia
Problemy te utrzymują się przez długi czas. Te trudne wzorce mogły się rozpocząć, gdy byłeś dzieckiem lub nastolatkiem i mogą być kontynuowane w życiu dorosłym.

Nie ma wyraźnego powodu, dla którego u niektórych osób rozwija się zaburzenie osobowości, a u innych nie. Model biopsychospołeczny wyodrębnia trzy główne czynniki etiologiczne: biologicznie uwarunkowany temperament, środowisko, które warunkuje psychologiczne funkcjonowanie tej osoby oraz czynnik związany ze zdarzeniami wyzwalającymi „objawy” (np. czynnikiem tym mogą być wyzwania rozwojowe –podjęcie pracy, próba stworzenia bliskiej relacji).

Można spojrzeć na zaburzenia osobowości, jako wadę rozwojową – jest sposób/schemat radzenia sobie z własnymi emocjami i potrzebami, który rozwinąłeś w odpowiedzi na frustracje i wyzwania życiowe.

Zaburzenia osobowości są pogrupowane w trzy kategorie – osobowości:

  • podejrzliwe – paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe i aspołeczne.
  • emocjonalne i impulsywne – graniczne/borderline, histrioniczne i narcystyczne.
  • lękowe – unikające, zależne i obsesyjno-kompulsywne

Psychoterapia ma na celu poprawę zdolności do rozpoznawania i rozumienia własnych stanów psychicznych, rozwój zdolności do ufania innym ludziom, uzyskanie pozytywnej samooceny, zmniejszenie krytycyzmu wobec siebie.
Trzeba być świadomym, że psychoterapia prowadząca do zmiany to skomplikowany proces, wymagający niekiedy długiego czasu.