zadzwoń: +48 579 981 433• napisz: ewaklimek@mp.pl

TRAUMA

Wielu z nas, kiedyś w życiu, doświadczyło traumy. Mogą to być sytuacje, które zwykle identyfikujemy jako urazy, takie jak wypadek samochodowy, klęska żywiołowa, wykorzystywanie fizyczne, seksualne lub emocjonalne. Uraz utknął w układzie nerwowym w momencie jego wystąpienia. Za każdym razem, gdy coś przypomina sytuację urazową, powiązane z traumą myśli, emocje, obrazy i dźwięki mogą powrócić. Proces ten jest w dużej mierze nieświadomy i może powodować objawy, takie jak lęk i depresja, a także wpływać na stosunek do ludzi i świata. Każda osoba doświadcza świata inaczej i niektóre sytuacje które są traumatyczne dla jednej osoby, nie mają urazowego wpływu na drugą osobę. W dużej mierze zależy to od zasobów wewnętrznych jednostki i tego w jaki sposób przeszła przez wczesne etapy życia.

Wielu z nas cierpi z powodu niepamiętanej traumy emocjonalnej i relacyjnej, która blokuje potencjał życiowy i trzyma nas w przeszłości. Tej traumie mogliśmy być poddani na bardzo wczesnych etapach życia, lub też później przez wypowiedzi kierowane do nas. Kiedy wielokrotnie otrzymujemy negatywne sygnały, zaczynamy patrzeć na świat i relacje przez tę negatywną soczewkę.
Celem terapii jest pomoc w zdobyciu wglądu i narzędzi do odblokowania traumy, abyś mógł przejść przez nią przejść, zostawić za sobą i żyć pełnią życia.